Τρέχουσα τιμή πετρελαίου θέρμανσης
08/06/2023

1. Οι εργασίες απεντόμωσης πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πιστοποιητικά έγγραφα, μεθοδικές συστάσεις σχετικά με την αξιολόγηση της τοξικότητας και κίνδυνο εντομοκτόνων και εντομοαπωθητικών, καθώς και τις σχετικές μεθοδολογικές συστάσεις για την χρησιμοποίηση ειδικών μέσων απεντόμωσης.

2. Η εκτέλεση της διαδικασίας απεντόμωσης επιτρέπεται σε πρόσωπα τα οποία πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σχετικά με την νομοθεσία της χώρας μας στον συγκεκριμένο τομέα, ειδικά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες για προληπτικά μέτρα ασφαλείας.

3. Διαδικασίες που σχετίζονται με την συσκευασία, προετοιμασία υλικών, εναιωρήματα, δολώματα, επεξεργασία τοποθεσίας διεξάγονται απαραιτήτως με χρήση ειδικών στολών και άλλων αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται στην απεντόμωση.

4. Η παρασκευή μείγματος και η προετοιμασία δολωμάτων πρέπει να πραγματοποιείται σε ειδικούς χώρους με εξαερισμό. Σε αυτούς τους χώρους είναι αυστηρώς απαγορευμένη η αποθήκευση προσωπικών αντικειμένων, τροφίμων, την παρουσία των μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, το φαγητό, και το κάπνισμα.

5. Εν ώρα εργασίας απεντόμωσης πρέπει να συμμορφώνεστε με τους κανόνες προσωπικής υγιεινής. Δεν επιτρέπεται να καπνίζετε, να πίνετε, να τρώτε στο χώρο εργασίας.

Υπηρεσία χορήγησης επιδομάτων κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης
Υπηρεσία χορήγησης επιδομάτων κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης