Τρέχουσα τιμή πετρελαίου θέρμανσης
21/07/2024

Οι έμπειροι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν υπεύθυνα κάθε συντήρηση και επισκευή του καυστήρα σας προκειμένου να λειτουργήσει το λεβητοστάσιο σας με ασφάλεια και οικονομία

Η συντήρηση του καυστήρα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο μετά την λήξη της περιόδου  της θέρμανσης ώστε ο καυστήρας να είναι έτοιμος για χρήση την νέα σεζόν και έχοντας αποκτήσει το φύλλο  ελέγχου ( πέρπα )

Το φύλλο ελέγχου : 1) δείχνει της μετρήσεις των καυσαερίων αν είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων .

 2)της εργασίες που έκανε ο τεχνικός.

3) τις μετρήσεις καυσαερίων αναλυτικά.

4) αρ.αδείας άσκησης επαγγέλματος του συντηρητή.

5)τα στοιχεία της πολυκατοικίας.

Πέρνωντας το φύλλο  ελέγχου ξέρετε οτι ο καυστήρας σας λειτουργεί σωστά  με οικονομία και δεν μολύνει το περιβάλλον μας.

Υπηρεσία χορήγησης επιδομάτων κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης
Υπηρεσία χορήγησης επιδομάτων κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης