Τρέχουσα τιμή πετρελαίου θέρμανσης
17/06/2024

 

Διαθέτουμε ειδικά αναλυτικά προγράμματα ολων των  κοινοχρήστων με όλους τους τύπους της θέρμανσης :

1) κεντρική

2) ατομική απλή ( με πάγιο π.χ 20%)

3) ατομίκη με ειδικό συντελεστή ποσοστού  θέρμανσης.  

 

Δίνουμε  2 χωριστές αποδείξειs μια ενοικιαστή  και  μια ιδιοκτήτη, το ειδοποιητήριο που αναλύει τα  έξοδα της πολυκατοικίας, δυο συγκεντρωτικές καταστάσεις όλων των εξόδων, ονομάτων και χιλιοστών.

Το σύγχρονο πρόγραμμα των κοινοχρήστων σας δείχνει χωριστά της ώρες του μετρητή της θέρμανσης και χωριστά της ώρες του μετρητή του boiler εφόσον διαθέτει η πολυκατοικία σας αυτό το τύπο θερμανσης.  

H εταιρία house care μπορεί να σας τυπώσει συγκεντρωτική  κατάσταση των κοινοχρήστων   εξόδων για κάθε οικονομικό έτος στέλνωντας το στην εφορία για κάθε ένοικο.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
Υπηρεσία χορήγησης επιδομάτων κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης
Υπηρεσία χορήγησης επιδομάτων κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης