Τρέχουσα τιμή πετρελαίου θέρμανσης
26/05/2024

Επωνυμία: Ε.D. ΗouseCare Moνοπροσωπη ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: Ε.D.HouseCare

Α.Φ.Μ.: 800834600

Δ.Ο.Υ.: Α Περιστερίου

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 142494801000

Υπηρεσία Γεμή: Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Διεύθυνση: Πελασγίας 42, Περιστέρι

Τ.Κ. 12136

Ημερομηνία Λήξης Πρώτης Χρήσης: 31/12/2017

Κεφάλαιο: 100,00 Ευρώ

Διαχειριστής: Ευσταθιάδης Δημήτριος

Κεφαλαιακές Εισφορές:100,00

Διεύθυνση: Πελασγίας 42

Περιοχή:Περιστέρι

Τ.Κ 12136

Υπηρεσία χορήγησης επιδομάτων κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης
Υπηρεσία χορήγησης επιδομάτων κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης