Τρέχουσα τιμή πετρελαίου θέρμανσης
17/06/2024

Το πετρέλαιο θέρμανσης περιέχει παραφίνη-θειάφη -χώμα και άλλα παράγωγα τα οποία σε μορφή λάσπης παραμένουν στο πάτο της δεξαμενής.

Κάνοντας καθαρισμό δεξαμενής κάθε  τρία χρόνια βοηθάτε στην σωστή λειτουργία του καυστήρα και του λέβητα.

Ο καθαρισμός γίνεται παρουσία του πελάτη:

1) με μια ειδικά αλοιφή βάζοντας στην βέργα βλέπουμε πόση λάσπη περιέχη η δεξαμενή

2) αντλούμε το καθαρό πετρέλαιο στο βυτιοφόρο και αφού αφαιρέσουμε τα κατάλοιπα της λάσπης και καθαρίσουμε την δεξαμενή ρίχνουμε το καθαρό πετρέλαιο μέσα.

 

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Υπηρεσία χορήγησης επιδομάτων κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης
Υπηρεσία χορήγησης επιδομάτων κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης