Τρέχουσα τιμή πετρελαίου θέρμανσης
17/06/2024

Αυτόματη αφαίρεση πινακίδων σε όσους παρκάρουν παράνομα σε θέσεις ΑΜΕΑ. Στην Καλαμάτα άρχισε να εφαρμόζεται η νέα διάταξη του ΚΟΚ που ορίζει ότι, όποιος παρκάρει παράνομα σε θέση ΑμεΑ, δε θα του δίδεται απλά κλήση, αλλά επιτόπου θα του αφαιρούνται οι πινακίδες. Επίσης, όταν ο οδηγός θα πηγαίνει να πάρει τις πινακίδες, θα του αφαιρείται και η άδεια οδήγησης για 60 μέρες.

Το πρόστιμο της κλήσης γι’ αυτή την παράβαση είναι 200 ευρώ, το πιο μεγάλο, όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Η ποινή για την κατάληψη ράμπας ΑμεΑ είναι 150 ευρώ. Οπότε καλό θα είναι, πριν κάποιος αποφασίσει να παρκάρει παράνομα σε μια τόσο ευαίσθητη θέση, να έχει στο νου του και τις παραπάνω συνέπειες!

Υπηρεσία χορήγησης επιδομάτων κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης
Υπηρεσία χορήγησης επιδομάτων κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης