Τρέχουσα τιμή πετρελαίου θέρμανσης
08/06/2023

Από σήμερα, 20 Aπριλίου και έως τις 20 Μαΐου η προθεσμία ​Αρχίζει από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις παροχές του νόμου σε σχέση με την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Συγκεκριμένα, οι πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να αιτηθούν δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και δωρεάν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, επίδομα ενοικίου και επιδότηση σίτισης. Οι δικαιούχοι Σύμφωνα με τα κριτήρια, το εισόδημα των δικαιούχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια: – 2.400 ευρώ ετησίως για μεμονωμένο άτομο – 3.600 ευρώ ετησίως για το ζευγάρι, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.200 ευρώ για κάθε ενήλικο και 600 ευρώ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας, έως το ποσό των 6.000 ευρώ ετησίως. Όσον αφορά τα περιουσιακά κριτήρια, θα πρέπει η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας(στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατʼ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 200.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του δικαιούχου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας ορίζεται πως δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για τη λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης. Η αίτηση μπορεί να γίνει: – ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υπηρεσία χορήγησης επιδομάτων κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης
Υπηρεσία χορήγησης επιδομάτων κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης